Sjukvård

Introduktions-dokument till rollen som sjukvårdare. Revision 2.05 2021-04-20 (obliv1on)

Inledning

Detta dokument är skrivet för de som är nyfikna på att agera som CLS under uppdrag inom Arma Sweden. Du ska kunna smidigt samt med gott självförtroende kunna använda dig av sjukvårds-menyn i Modifikationen ACE 3. Dokumentet kan kommas åt utav alla, men du bör ha gått igenom detta dokument om du är villig att hjälpa till under ett av våra framtida spel. Dokumentet utgår också ifrån att läsaren inte har någon erfarenhet med sjukvårds-menyn i ACE 3 inom Arma Sweden.

Innan du börjar som sjukvårdare

Så som med alla andra roller under ett spel, behövs ingen tidigare erfarenhet som CLS för att köra med sjukvårdsklassen under våra spel, dock så skulle det vara gynnsamt för dig såsom för alla andra speldeltagare att du läser igenom detta dokument innan spelets början. Detta dokument kommer att börja med de grundläggande funktionerna av en sjukvårdare och progressivt gå längre in i de mer avancerade aspekterna av sjukvård.

Prio #1

Den viktigaste regeln för dig som sjukvårdare är att prioritera din säkerhet. Vare sig du och din trupp är i en riskfri zon, eller mitt inne i en eldstrid så skall du tänka på att du måste prioritera ditt egna liv före de andras. Oftast kommer du agera som ensam CLS i en liten eller medelstor grupp. Om du blir nedkämpad så har din grupp tappat en av sina viktigaste gruppmedlemmar. Därför skall du tänka på dessa punkter under spelets gång:

 1. Gå aldrig i täten. Låt resten av din grupp gå före dig, eller sätt dig någonstans mittemellan dina gruppmedlemmar så att du istället kan fokusera på att förse alla dina kamrater med den sjukvård de behöver, när de väl behöver det.

 2. Försök hitta ett beskyddat område. Om du behöver vårda dina gruppmedlemmar, gör aldrig det i öppen terräng. Försök att hitta ett närliggande område som kan på ett bra sätt skydda dig samt de skadade medans du vårdar dem.

 3. Sätt inte ditt liv i fara om någon har skadats. Om någon har blivit beskjuten och är i behov utav akut vård, spring inte rakt ut mot den personen. Om den skadade är fortfarande medveten, beordra denne att dra sig tillbaka för att du skall kunna vårda dem.

 4. Om den skadade är medvetslös: Koordinera med dina kamrater för att försöka bilda en rökridå så att du säkert kan flytta dig fram för att transportera den skadade, eller låt gruppkamraterna transportera den skadade till dig. Kom ihåg att du oftast är en ensam sjukvårdare i gruppen, och om du går ner så kommer hela gruppen med störst sannolikhet snabbt sättas ur spel.

 5. Ta den tid du behöver. Skynda ej på behandlingen av skadade. Bättre att det tar tid men att de blir vårdade på korrekt sätt, än att du förbiser något. Ibland kan det orsaka mer skada än hjälp.

Utrustning

Som sjukvårdare kommer du att få tillgång till ett flertal olika specialiserade föremål. Här får du en extensiv guide över vad du kommer att använda under spelen samt hur du kan tillämpa dess föremål. Skador samt namn på föremålen kommer att framföras på engelska för enkelhetens skull.

Bandage

 • Basic Bandage - Det bandaget du kommer använda minst. Appliceras fort och kan användas till ett fåtal skador.

 • Elastic Bandage - En av de mest effektiva bandagetyperna du kan få tag på under spelets gång. Relativt effektivt mot samtliga sår, men med bättre effekt för "Abrasions", "Cuts" samt "Punctures"

 • Packing Bandage - Effektivt mot "Abrasions", "Avulsions", "contusions" samt "Velocity Wounds". Elastic och Packing bandages komplementerar varandra.

 • QuickClot - Fungerar bra för "Avulsions", "Velocity Wounds" och "Puncture Wounds".

För att i detalj kunna titta vilket bandage är effektivt till en specifik skada kan du använda dig av följande tabell:

Läkemedel

 • Morphine - Kan användas för att sänka puls, samt för att lindra smärta.

  • Maximalt 1st Morphine/10 min. Kan ökas till 2st Morphine/10 min vid nödfall.

 • Epinephrine - Används för att motverk Morphine och höjer puls.

  • 1st Epinephrine är i vanliga fall nog för att öka pulsen hos en patient till en acceptabel nivå.

 • Adenosine, Atropine - Används normalt sett ej utav ASE och kan ignoreras. Används för att bl.a sänka puls.

IV

 • Blood, Plasma - Finns tillgängliga bland resterande sjukvårdsmateriel i lådor som ges ut utav Zeus/Uppdragsskapare i början av uppdraget eller vid behov.

  • Båda har samma funktioner, fixar patienternas blodtryck permanent.

  • Båda måste hållas kalla (Genom att bevaras i fordon eller lådor).

 • Saline - Kommer i standardutrustningen för Sjukvårdare. Fixar patientens blodtryck temporärt.

Resterande Materiel

 • Personal Aid Kit (PAK) - Sjukvårdarens heliga Graal. Fixar de flesta skador och de enda alternativet till behandling av brutna ben eller armar.

 • Surgical Kit - Används för att sy ihop behandlade sår.

Om "Wound reopening" är aktiverat, så måste samtliga sår sys innan en PAK kan användas.

 • Tourniquet (CAT) - Ett s.k avsnörande förband. Alla roller har tillgång till ett fåtal Tourniquets vid alla tillfällen. De kan användas för att på enklaste sätt stoppa blödningar temporärt tills skadan kan vårdas av sjukvårdare. Du kan använda Tourniquets om den skadade är sårad på ett flertal ställen, för att du skall kunna hinna behandla allt i tid.

Kom ihåg att ta bort samtliga Tourniquets efter behandling, då de kan orsaka smärta samt död i vissa fall.

 • Splint - Ett stödförband som kan användas för att stabilisera brutna lemmar (armar & ben). Kan användas för att låta en spelara springa igen om de har brutit ett ben eller undvika minskad stabilitet när man försöker sikta med ett vapen om man har brutna armar.

Notera att chansen för en spelare att få en fraktur (bruten lem) är aningen mindre i jämförelse med ACEs standardinställningar

Behandling av skadade

Detta avsnitt går igenom i detalj hur man kan behandla en skadad från början till slut. Det är ej obligatoriskt att följa detta steg för steg, men bör ses som en god referenspunkt för att se till att den skadade har blivit behandlad på korrekt sätt.

Diagnos

Innan du påbörjar behandling av den skadade bör du genomföra en fullständig diagnos för att kunna säkerställa vad som skall prioriteras, samt hur snabbt den skadade bör vårdas.

 • Undersök den skadades puls

  • Låg puls: <45 BPM

  • Föredragen puls 46 - 119 BPM

  • Hög puls: >120 BPM

 • Undersök den skadades blodtryck

  • blodtrycket är indelat i två delar. Det Systoliska samt det Diastoliska trycket.

  • Trycket visas upp på detta vis: Systoliskt/Diastoliskt

  • Du behöver framförallt titta på det Systoliska trycket:

   • Inget tryck : 0-20 systoliskt.

   • Lågt tryck: 20-100 systoliskt.

   • Normalt tryck: 100-160 systoliskt.

   • Högt tryck >160 systoliskt.

  • Patienten kan få hjärtstopp om:

   • Pulsen är mindre än 20 eller större än 200.

   • Det systoliska trycket är över 260.

 • Undersök alla kroppsdelar för blödningar samt diverse skador.

  • Armar, ben, huvud samt bål bör undersökas.

  • Om du hittar stora skador såsom "Large Avulsion" på armar eller ben, sätt en Tourniquet på den lemmen för att förhindra blodförlust under tiden som du behandlar resterande skador.

 • Undersök armar och ben om de är brutna (Kan undersökas i efterhand)

  • Ingen visuell indikation finns i sjukvårdsmenyerna. Kan ses om blodfläckar infinnes på armar eller ben, eller om den skadade kan endast gå långsamt eller har svårt att sikta.

 • En direktträff kan i vissa fall döda. Om en spelare har fått en stor skada kring en vital organ, så finns det en chans att de ej kan vårdas.

 • Inställningen för kritiskt tillstånd är justerad till ett större värde på servern, vilket gör att en spelare kan ta emot mer skada innan de är i ett livshotande läge.

 • Tiden det tar för någon att dö vid hjärtstopp är 7 minuter. Se till att ge CPR med jämna mellanrum för att återställa tiden. CPR har en chans på 50% att vara effektiv, därav är det viktigt att konstant uppehålla patienten.

Behandling

Bandagering

Efter att du har genomfört en diagnos på den skadade kan du påbörja behandlingen av skador. Du bör prioritera större skador i första hand då de i största möjliga fall kan vara dödshotande för patienten. Börja sätta Tourniquets på de större skadorna för att kunna lugnt vårda patienten. Prioritera samtliga blödande skador. Inledningsvis kan du ta del av tabellen som infinnes i sektionen kring bandage för att smidigare kunna vårda de skadade.

Om patienten är medvetslös och samtliga skador har blivit bandagerade (samt sydda om så behövs), så har du möjlighet att sätta in patienten i en ambulans eller flytta till en medical facility för att applicera en PAK på denne. Detta gör då att den skadade vaknar upp direkt.

Påfyllning av IV-lösning

Om den skadade har lågt blodtryck och du har färdigbehandlat samtliga skador kan du övergå till påfyllning av någon av de IV lösningarna som du har tillgängliga. Om en patient är medvetslös så finns det en stor chans att de behöver påfyllning av IV-lösning för att kunna vakna upp, även om samtliga skador har vårdats. Oftast behövs det mer IV-lösning än vad du tror att det behövs, och därför är det bra att gå efter dessa värden:

Blodtryck

IV-lösning i ml

~45/30

2000

~65/40

1500

~85/50

1000

~100/60

~750

~110/70

~250 - 500

Notera att följande inställningar skiljer sig från standardinställningarna av ACE3 på servern: Blodförlust: 20% långsammare Blodöverföring: 30% snabbare och kan genomföras av vanliga soldater i ambulans och sjukhus.

Stabilisering av puls samt lindring av smärta.

Efter att patienten har stabiliserats kan man börja att normalisera den skadades puls. Genom att injicera den skadade med Morphine lindrar man smärtan, men pulsen kommer att sänkas. Om pulsen blir för låg och den skadade hör hjärtat bulta kan man injicera en Epinephrine för att höja pulsen.

 • Morphine - Sänker puls samt blodtryck och lindrar smärta.

 • Epinephrine - Höjer puls. (OBS: Är dubbelt så effektiv över standard-inställning på servern, och har större chans att väcka en medvetslös patient)

Kom ihåg att leta fram och ta bort samtliga Tourniquets på patienten efter behandling för att undvika framtida smärta och i värsta fall död!

Använd ej morfin på patienter med obehandlade skador och/eller lågt blodtryck! Vänta tills patienten är i ett mer stabiliserat läge (bandagerade skador samt normalt till högt blodtryck)

Diverse notiser

 • I början av uppdraget är det en bra idè att prata ihop sig med sin grupp, för att få reda på vilka fordon det är ni kommer att nyttja och hur mycket resurser det uppskattas att det kommer gå åt. Därefter kan du gå till alla lådor som innehåller medicinsk material och ta med allt du kommer att behöva ha med dig. Du kan antingen samordna med din trupp att transportera medicinsk material till era fordon eller helt enkelt lasta på en hel låda av material som kan tänkas vara användbara under spelets gång.

 • Prata ihop dig med andra sjukvårdare inom din grupp samt pluton så att ni kan komma fram till en gemensam ageringsplan i nödfall.

 • Sätt upp nödkanal 112 som en Additional Channel i din kortvågsradio. Det är bra att ha denna kanal ifall det är någon som behöver akut vård och måste förmedla det snarast möjligt. Kan även användas mellan samtliga sjukvårdare för bättre kommunikation.

 • Behöver du mer material och en transporthelikopter används under operationen, försök att samordna en supply drop för dig och andra sjukvårdare så att ni kan fylla på med nödvändiga föremål.

 • Om en spelare blir medvetslös efter att de sköts så finns det en 20% chans att de lyckas vakna upp igen efter ett tag, om inte deras skador är tillräckligt allvarliga.

Hur kan du bli bättre?

Rollen som sjukvårdare i ASE är någonting du blir bättre på ju mer du kör. Det du kan göra är att memorera vad som ska användas när, samt utveckla ditt tankesätt när du arbetar som sjukvårdare under ett uppdrag. Värden för till exempel påfyllning av blod är inte direkt exakta, utan är något som jag har lärt mig att gå på känn med under spelets gång. Det är inte världens problem om det sker något fel när du försöker behandla någon, och det är sällan att någon kommer att dö från ett sådant misstag, så var inte rädd att göra fel. Om du har frågor kan du alltid fråga någon annan sjukvårdare eller spelare innan spelet börjar, eller även under spelets gång.