Taktiskt nyttjande

Elduppgifter

Ovan listas vilka uppgifter ett batteri kan ges och vad det innebär skjutmässigt. Utöver dessa uppgifter kan man även lägga till "Störa", dvs att man sporadiskt skjuter ensamma granater slumpmässigt mot ett område för att störa fiendens aktivitet i det området.

Proaktivt vs reaktivt

Indirekt eld kan användas proaktivt, dvs förebyggande och reaktivt, mot redan upptäckta mål alt snabba beslut under stridens gång. Det kan även innebära att man planerat skjutningarna innan anfallet genomförs och finns registrerade hos eldledare och skjutande förband.

Fördelen med proaktivt är att eldledare och batteriet får mer förberedelsetid innan skjutning vilket ökar chansen till god verkan i målet medans reaktivt har fördelen att man kan nedkämpa observerade fiender som påverkar striden man befinner sig i.

Observerad vs Oobserverad eld

En planeringsfaktor man som chef bör ta med sig är hur man nyttjar eldledaren och den indirekta elden när det gäller att skjuta oobserverad eller observerad eld. Om eldledaren befinner sig på en bra plats och skjutningen sker mot en plats han ser (dvs observerad skjutning) så ökar chansen till träff i första skottet (mindre tid för fienden att ta skydd) samt eldregleringen om det behövs kommer gå fortare och träffsäkrare samt att verkan kan fastställas efter skjutning. Kan inte eldledaren vara på plats kan man med fördel använda eldobservatör för att få observation på målet. Skjuter man oobserverat har man ingen möjlighet att korrigera eller veta resultatet från skjutningen vilket drar ner effekten av indirekta elden.

Var och vad skjuter man mot, och vad skjuter man inte mot?

VAR: På upptäckta mål, platser där fienden kan vara, där fienden inte får vara, möjliga framryckningsvägar samt möjliga UFAs.

VAD: Avsutten trupp, trupp i skydd, observatörer, tunga vapensystem. Opansrade eller lätt bepansrade fordon (GRK) samt stridsfordon och stridsvagn (haubits)

SKJUT INTE: på rörliga fordon då det är svårt att förutse var dessa kommer befinna sig vid nedslag. Trupp som framrycker går att skjuta på då det är lättare att beräkna var dessa kommer befinna sig vid nedslag.

Order till eldledaren

Vid en ordergivning ska eldledaren först få sina order innan skyttegrupperna får sina för att skapa planeringsutrymme för eldledaren. Vid gott om tid bör eldledaren vara med vid planeringen av anfallet för att kunna bidra med direkta råd, förslag samt begränsningar gällande indirekta eldens nyttjande.

Ordern till eldledaren bör vara kopplad till plats, tid, längd samt ett syfte när det inte är uppenbart.

Exempel "EJ nedhåll höjden när EA anfaller över öppna fältet, eld på min order". "EJ bekämpa robotsystem på höjden i syfte att få in sjukvårdshelikopter".

"EJ nedhåll skogskanten i 4 minuter från kl 14.05 till 14.09".

"EJ belys område A kl 22.28 till 22.35".

"EJ skjut störeld mellan UPK 23, vitvägskorsningarna samt UPK 28 i syfte att störa fiendens anfallsförberedelser mot vår position".