Eldobservatör

Eldobservatör är gruppchef eller annan kvalificerad person som kan stödja Eldledaren i skjutandet med indirekt eld om inte eldledaren ser målet. Revision 1.00 18-08-2019 (Kingtiger45)

Innan den här sidan börjas läsas ska man ha läst sidan GEMENSAMMA GRUNDER.

Eldobservatör är vanligtvis en gruppchef eller annan lämpad person ur en skyttepluton. Detta innebär att verktygen han har till förfogande vanligtvis bara är en enkel GPS, kikare, karta och maptool (Kompass) för att kalla in indirekt eld. Därför är det extra viktigt att personer som agerar eldobservatörer kan orientera sig för att positionsbestämma sig och använda MAS formel för att dels räkna ut avstånd till mål men även räkna ut avstånden mellan nedslagen.

VISSSTBOA - Ramsa

Minnesramsan en eldobservatör har att använda sig av är VISSSTBOA och nedanför förklaras det vad dom olika sakerna heter och gör.

VISSSTBOA Förkortning

Anmärkning

VEM:

Vem ropar till vem.

INDIREKT ELD ERFORDRAS KOM

Texten som ska inkluderas för att begära omedelbar indirekt eld.

STÄLLE

Anges i 8 eller 10-siffrig koordinater samt målets höjd (Adam).

STYRKA

Storleken på motståndare.

SYSSELSÄTTNING

vad dom sysslar med. Nedgrävda i värn är här en sysselsättning.

TERRÄNG

Öppen,Betäckt, Bebyggelse, viktigt att veta för att beräkna Am insats och temperering och riskavstånd.

BREDD

Hur stort är målet? dvs hur mycket spridning måste göras eller hur stor insats behövs.

OBSERVATIONSRIKTNING

Din riktning till målet läst i Mils, måste användas vid eldreglering som kommer följa.

AVSTÅND

Avstånd till målet för egen och tredje part, direkt kopplat till säkerhetsavstånd.

Anmärkningar: 1. Om du flyttar din position så kommer din observationsriktning ändras, dvs flyttar du på dig måste du uppdatera eldledaren med ny O-riktning för målet. 2. Som eldobservatör anses din data vara otillförlitlig, dvs eldledaren kommer skjuta en kontrollskjutning med antingen en granat eller ett lag, var beredd på eldreglera och om granaterna ligger rätt i mål anmäl direkt "Elden ligger rätt, verkanseld kom" så kommer eldledaren gå över från att kontrollskjuta till att skjuta verkanseld med pjäserna. 3. För att registrera målläge så ersätt "indirekt eld erfordras" med "registrera målluttag indirekt eld" och utelämna styrka/sysselsättning.

Exempel Eldsignalering med Eldreglering

Eldobservatör

Eldledare

EJ från AQ

EJ kom

Indirekt eld erfodras kom

Kom (redo att skriva)

MÅL1001 kom

Mål1001 kom

Två stycken pvrbvagnar försvarsgrupperade i öppen terräng, bred 50x100m Kom

Två stycken pvrbvagnar försvarsgrupperade i öppen terräng, bred 50x100 kom

Observationsriktning 2500, Avstånd 1200m, slut kom

O-riktning 2500, avstånd 1200m slut vänta

EJ nedkämpar med AJ, ett lag, Säkerhetsavstånd 350m, AQ beredd eldreglera kom

EJ nedkämpar med AJ, ett lag, Säkerhetsavstånd 350m, AQ beredd eldreglera kom

AJ Fyr och Slut kom

AJ Fyr och Slut kom, vänta

Vänster 50, hit 100, verkanseld kom

Vänster 50, hit 100, verkanseld vänta

EJ nedkämpar med AJ två eldstötar kom

EJ nedkämpar med AJ två eldstötar kom

AJ Fyr och Slut kom

AJ Fyr och slut, vänta

Elden ligger rätt, två stycken Pvrbbv nedkämpade, ingen ytterligare indirekt eld erfodras, slut kom

EJ uppfattat, klart slut