Eldledare

Eldledare än den person som leder den indirekta elden och har högsta ansvaret i skjutningen. Revision 1.00 18-08-2019 (Kingtiger45)

Innan den här sidan börjas läsas ska man ha läst sidan GEMENSAMMA GRUNDER.

OBS! Utbildningen här utgår ifrån att man använder ITC Land System Mod alt. deras webapp

Hantera och ställa in teknisk utrustning

En fördel Eldledare har är att han är utrustad med betydligt bättre teknisk utrustning än en Eldobservatör, Eldledarens viktigaste redskap förutom radion är en MicroDagr kopplad till en Vector21 då den kombinationen tillsammans ger ens egen plats ner till 10-siffrig koordinat samt när man mät ett mål får man upp målets koordinater samt höjd och avstånd via MicroDagr vilket besparar tid och blir mer rätt än att mäta ut på en karta. Så att veta hur man hanterar dessa två är A och O för en framgångsrik eldledare.

MicroDagr

Vector21

Förberedelser före skjutning

Uppgifter Bekämpa Nedkämpa Nedhåll etc etc...

Skjutning

Skjutning genomförs som *Verkansskjutning *Kontrollskjutning

Eldsignalering

Eldsignalering ska innefatta: Målangivning Ammunition Eldslag Eldkommando

Målangivning

Målangivning kan göras i formerna: (Inom parantes är vad som visas i FDC/Webapp) - Kordinat (Grid), 8 eller 10-siffrig kordinat med målets höjd. - Polär riktning (Polar), Skjuter utifrån känd position, ange O-riktning,avstånd och höjdskillnad mellan OP och mål. -Rättvinklig angivning, Ange referens och Öst/Väst, Norr/Sydd samt höjdskillnad från känd position. - Fasta mål, (Location stores/Known point) Förregistrerade mål lagrade i måldatorn.

Ammunition

När man skjuter med GRK finns det Spräng, Rök och Lys att välja på Spräng - Endast Ögonblicksbrisad (ÖB) tillgänglig. Rök - Effektiv rök 60sek per granat. Lys - testa...

Ammunitionsinsats

Eldkommando Skott - 1 skott från hela batteriet Lag - 1 skott från varje rör i batteriet Salva - 1 skott per rör med samverkan för samtidigt nedslag. Eldstöt - 4 granater per rör för 3pjäs-pluton och 3 granater per rör för 4pjäs-pluton Eldslag Eldkommando

Exempel på ROPA-Signalering (ERO)

Eldledare

Batteri

AJ från EJ eldsignalering ropa kom

EJ från AJ eldsignalering ropa kom

EJ , 1785 8639 A 35 kom

AJ 1785 8639 A 35 kom

EJ ögonblicksbrisad två eldstötar kom

AJ ögonblicksbrisad två eldstötar vänta

AJ fyr kom

EJ fyr kom

AJ brisad (5 sek kvar till nedslag)

EJ brisad

AJ slut kom

EJ observationsriktning 3250 kom

AJ observationsriktning 3250 kom

EJ vänster 50 bort 150 upp 10 kom

AJ vänster 50 bort 150 upp 10 kom

EJ två eldstötar kom

AJ två eldstötar vänta,

AJ fyr kom

EJ fyr kom

AJ slut kom

EJ slut vänta

EJ bokför mål,

EJ eldsignalering slut kom

AJ bokför som mål Mål1003, AJ eldsignalering slut, Klart slut.

Skjuta med hjälp av eldobservatör

KOM IHÅG! Alla måluttag av eldobservatörer betraktas som osäkra! Dvs gör alltid en kontrollskjutning innan verkanseld avges.

Arbetsgång vid eldobservation för indirekt eld: 1. Eldobservatören rapporterar VISSSTBOA till eldledaren 2. Eldobservatören läser in sig på målområdet och förbereder sig på att ge förslag på eldreglering. 3. Eldledaren fastställer ammunitionstyp, eldslag och eldkommando, meddelar eldobservatören när insats sker samt med vilket förband och säkerhetsavstånd. 4. Eldobservatören orienterar eget förband om säkerhetsavståndet (var detta är i terrängen) och när skjutningen påbörjas och avslutas. 5. Eldobservatören rapporterar om insatsen fick önskad effekt eller ger förslag på eldreglering och om ytterligare insats behövs. Vid behov upprepas punkt 3 till 5.

Under hela förloppet ansvarar eldobservatören för att hålla observation mot målet och meddela eventuella förändringar, tex om målet flyttar sig eller om något inträffar som föranleder att insatsen ska avbrytas.

Taktik Indirekt eld

Att kunna hur man skjuter indirekt eld hjälper inte mycket om man inte vet NÄR och VAR man ska skjuta indirekt eld. Att bekämpa en tom skog som fienden har lämnat kan se häftigt ut men det hjälper inte egna förband i striden. En av eldledarens viktigaste funktioner i striden är att ge råd och positiv rapportering till Plutonchefen om hur indirekta elden ska användas.