Batteriplatschef

Revision 1.00 18-08-2019 (Kingtiger45)

FIRE DIRECTON TABLET (SKJUTDATOR)

INSTÄLLNINGAR VID UPPSTART

BCS SETTING Alert to splash: Förvarning du får innan nedslag, rekomenderat 7 sek då eldledaren ska få "BRISAD" 5 sekunder innan nedslag. Voice Warning: Inte införd än. Firemission code: Bokstaven som kommer innan nummrering, valfritt men Adam är lämpligt. Firemission start: default 1 duger bra =A001 BATTERY SETUP Battery Callsign: Anropsignal för batteriet, ZF för 155 och AJ för Grk. Gun type: Vilken pjäs man använder för att skjuta, viktigt för rätt ballistik. Gun #: här lägger man in varje individuell pjäs. börja med 1 eller EA beroende på om man vill säga "pjäs 1" eller "Erik Adam" när man ger eldkommandon. Position: här lägger man in koordinaterna för varje pjäs med så hög nogranhet som möjligt. Elevation: pjäsens höjd över havet. Direction: används ej‌

tips: Har man bara en pjäs men vill kunna skjuta linjer så kan man mata in samma pjäs med olika anropsignaler tex 4 gånger för att få 4 skjutberäkningar = 1 pjäs skjuter egen linje.

LOCATION STORES Här registrerar man förregistrerade mål (R101-) samt egen eldledares Oplats. Skjutningar man sparar kommer synas här med med skjutningens namn (A001 etc). Reference ID: Här bestämmer man vad registreringen ska heta. Normalbild är R101 som första på ett förregistrerat mål. Egen oplats kan med fördel döpas till "Oplats EJ" (EJ anropsignal eldledare) Position samt Elevation: Målets position och höjd i så hög upplösning som möjligt. Vid registrering av Oplats är höjd viktigt utifall eldledaren börjar skjuta polära skjutningar. Friendly: Yes/No. om man registrerar en Oplats sätter man Yes på den då får man en varning om man skjuter för nära egen oplats i skjutberäkningarna. Sätter man No får man inte någon varning.‌

SKJUTNING MED FDT (SKJUTDATOR)

NY SKJUTNING

Firemission name: Här kan man ändra namnet på eldsignaleringen om man inte är nöjd med vad som kommer upp automatiskt.‌

Target type Skjutmetoderna Grid (Koordinater/Absolut skjutning), Shift (rätvinklig angivning) samt Polar (Polär skjutning, aka O-riktningsmetoden) kan man välja här, QuickLay används inte. Grid: vanligaste skjutningen, man skjuter på angiven koordinat. Välj Grid och hoppa ned och knappa in koordinater samt höjd i Grid/Elevation. Shift: rätvinklig angivning. tex "R101 höger 500m upp 250m". Måste utgå från registrerad punkt. OT (Observer to Target): 0mils (norr) AD (Add eller Dropp): Add är plus, Dropp är minus. Dvs 250m är plus 250m och -250m är minus 250m. LR (Left eller Right): Left är minus, Right är plus. så 500m är höger 500m, -500m är vänster 500m. UD (Up eller Down): Upp är plus, minus är ner, gäller framförallt luftbrisader (man ändrar målets höjd över havet). Återkommer även vid Eldreglering Polar: Polär eller O-riktningsangivelse. fungerar utifrån registrerad punkt, tex måluttag eller eldledarens registrerade plats. Direction: OT (Observer to Target) i mils, ges av eldledaren. Distance: Avstånd till målet i meter. VI (Vertical Incline): höjddifferens i meter. + är uppåt och - är neråt från registrerat måls höjd.‌

Known Point Förregistrerad plats som man har lagt in i Location stores sedan tidigare, välj aktuella registrering och tryck load.‌

VAL AV AMMUNITION SAMT MÖNSTER

Ammo Type Här väljer man vad som ska skjutas, Spräng, Rök eller annan ammunition, viktigt att välja rätt då olika granater har olika banor/ballistik. OBS! Rök och Spräng har likvärdiga banor så man kan tex skjuta in med rökgranat på en sprängskjutning om så önskas. HE: Spränggranat, standardgranat om inget annat anges, kan skjutas med ÖB, ZB, IB eller tid. SMOKE: Rökgranat, måste ange tid till detonation för att fungera i pjäsdatorn. ICM: Hårdmål med substridsdelar, används mot fordon samt trupp. måste ha tid för att fungera i pjäsdatorn. MINE-AT samt MINE-AP: Avstånds lagd minering, (AT anti-tank, AP anti-personel), skjuter ut 3 minor per granat vid tidutlösning, dvs måste ha tid för att fungera i pjäsdatorn. GPS GUIDED: GPS programmerad spränggranat, kan skjutas med ÖB,ZB samt IB. LASER GUIDED: laserstyrd spränggranat, kan skjutas med ÖB,ZB samt IB. kräver eldledarens laserkod (normalt 1111) för att fungera). OBS! granaten måste kunna se laserpunkten, eldledaren bör försöka belysa taket på målet för att säkerställa att granaten hittar målet. ILLUM: lysgranat, plussa på 700m i höjd för att få granatutlösning på rätt höjd, måste ha tid för att fungera i pjäsdatorn. EXTRA: Hårdmålsgranat med sökare mot stridsfordon/stridsvagn. granaten skjuter ut 2 substridsdelar i fallskärm som detonerar RSV vid målupptäckt. Driver i fallskärm så svår att få effekt med = skjut många. Måste ha tid för att fungera i pjäsdatorn.‌

MÖNSTER (Sheaf type) Parallel: varje pjäs får samma beräkning, dvs man skjuter mot respektive plats i grupperingen. Står vagnarna på linje med 10m mellanrum kommer granaterna landa på linje med 10m mellanrum. Står pjäserna i en boxformation med 50m mellanrum kommer granaterna landa i en boxformation med 50m mellanrum. Converged: Punktbekämpning, samtliga pjäser får olika beräkningar för att granaterna ska träffa på samma punkt i målet. Linear: Som parallel men med 40m spridning uträknad mellan granaterna oavsett var pjäserna står i bredd. Open: Som Linear men 60m mellan granaterna. Special: Om man vill skjuta en Box eller linje som avviker från GT (Gun to Target) linje väljer man Quick Sheaf: Off och anger O-riktning som eldledaren anger samt plussar på +1600mils för att vända upp om man ska köra linje samt bredd på målet, tex om man vill avskärma med rök är special att föredra. Quick Sheaf: vid alla skjutningar utom special kan Quick Sheaf vara On, då ignorierar den bara värdena du knappar in under (vilket inte behövs vid vanlig skjutning).

Inlagd special sheaf 320mils, linjen hamnar 1600mils från det.‌

UPPSÄTTNING/UTRÄKNING

Flertal beräkningar Man kan få flera beräkningar på samma mål som ger olika anslagsvinklar samt TOT (Time on Target) vilket presenteras högst uppe, i det här fallet 6 olika beräkningar. För att hoppa mellan beräkningarna trycker man på SLN - samt SLN + knapparna. Beräkningen som sänds till pjäsen: G: Gun, pjäs. 1,2,3 eller EA,FA,GA etc. CH: Charge, laddning (olika laddningar och vinklar ger olika räckvidder). AZ: Azimuth, Riktning i mils. DF: Deflection, används ej QD: Quadrant, Elevation i mils. TOF: Time of Flight, flygtid. anges när ammunitionen kräver att man knappar in det i pjäsdatorn. Kan avrundas till XX.Y då pjäsdatorn raderar XX.YY till XX.Y. exempel på signalering till pjäs: -" Pjäs ett, laddning två, O-riktning sjutton trettiofem, Elevation fem fem sex, Flygtid tjugoen komma 1 sekund, inrikta".

Maximum ordinate: Max flyghöjd på granat i meter. Om man har flyg i målområdet behöver det samverkas så dom flyger över angiven maxhöjd för granat. Impact angle, anslagsvinkel: låg siffra : snäv vinkel, hög siffra högt uppifrån. -Ju lägre vinkel desto mer spridning i målområdet, desto högre siffra ju mer samlade träffar. -Vid specialammunition såsom GPS och Laser eller Lys ska man eftersträva så hög vinkel som möjligt så att grananternas sökmedel i nosen av granaten hinner hitta punkt eller laser och styra mot respektive medel. Target distance: Anger avstånd till målet.‌

Funktioner: SHOT: trycks in när första pjäs öppnar eld, kommer räkna ned i sekunder tills träff i målet TTI (Time To Impact). Vid X sekunder angiven i setup kommer SHOT ändras till SPLASH i skjutlistan till vänster. ADJUST/FFE: eldreglera alternativt verkanseld (FFE, Fire For Effect). Används när eldledaren vill eldreglera. Öppnar upp ny sida som ser ut enligt nedan.‌

Precis som vid Shift/rätvinklig angivelse knappar man in rättningarna från eldledaren enligt följande: OT (Observer to Target): i mils, AD (Add eller Dropp): Add är plus, Dropp är minus. Dvs 250m är plus 250m och -250m är minus 250m. LR (Left eller Right): Left är minus, Right är plus. så 500m är höger 500m, -500m är vänster 500m. UD (Upp eller Down): Upp är plus, minus är ner, gäller framförallt luftbrisader (man ändrar målets höjd över havet). När man knappat in rättningarna man fått från eldledaren trycker man på Next och går tillbaka till uträkningarna som nu har justerats med nya värden som anges till pjäserna. END MISSION: Avsluta skjutningen utan att spara något värde. END & SAVE: Avsljutar skjutningen och skjutna koordinater sparas i Location Stores under skjutningens namn så att man kan repetera skjutningen eller eldreglera utifrån den. Exempelvis när eldledaren vill skjuta in sig på en registrerad plats för att säkerställa att den är 100% rätt och sedan skjuta från den, då finns den sparad i Location stores.‌

SKJUTNING MED MK6 UTAN ITC MOD, SPRIDNING