Indirekt eld

Här tas upp gemensamma saker som gäller för både Eldobservatör och Eldledare. Revision 1.00 18-08-2019 (Kingtiger45)

Introduktion

Utbildning indirekt eld består av 3 inriktningar, Eldobservatör, Eldledare och Batteriplatschef. Gemensamt för Eldobservatör och Eldledare är att båda utbildningarna börjar på den här sidan. Då grunderna är densamma för eldobservatör och eldledare kommer allt gemensamt köras igenom på den här sidan, när man är klar med den går man vidare på den befattning man vill lära sig mer om.

Innan man ger sig djupare in i någon av dessa två roller ska man ha fördjupade kunskaper i samband, kartläsning med positionering och kunna använda MAS-formeln. Rekommenderad läsning är: Positionering, avståndsbedömning samt Sambandsutbildning

Grunder Indirekt eld

Indirekt eld är att skjuta granater mot mål man inte ser, dvs man kastar dom uppåt och förväntar sig att dom träffar jorden på väg ner igen med hyfsad träffsäkerhet. När man pratar indirekt eld pratar man om ARTILLERI och GRANATKASTARE som separata system. Vi kommer i det här dokumentet främst fokusera på GRK då det främst det vi kör i ASE. Väljer man artilleri tillkommer det en hel del funktioner och bekymmer, men lär man sig GRK är det enkelt att ta till sig artilleri-delarna i ett senare skede.

Indirekt eld är inte något precist system (såvida man inte skjuter laser eller GPS guidade granater med artilleri) utan är ett ytvapen, tex en GRK pluton med 82mm GRK täcker en ruta på 100x100m och en GRK pluton med 12cm täcker 150x175m. Detta är viktigt att ha med sig när man väljer att använda indirekt eld. Man täcker ett stort område men utan precision och det innebär att riskavstånd är viktiga att hålla för att inte vådabekämpa egen trupp.

Eldobservatör och Eldledare

Eldobservatör är en enklare utbildad soldat eller gruppchef som kan understödja en Eldledare eller be om indirekt eld via Eldledare eller högre chef om det inte finns någon eldledare. När man skjuter med Eldobservatör anser man datan som osäker, dvs man skjuter inga avancerade granater som STRIX och man förväntar sig längre skjuttider då eldobservatör i regel bara har kikare och kompass att använda till skillnad från Eldledare. Det eldobservatör är väldigt nyttigt i är att registrera mål i förväg då dom fysiskt ser terrängen till skillnad från Eldledaren som kan vara en bit bort samt att eldobservatören oftast är i närheten av terrängen man tänker skjuta mot. Samtidigt är eldobservatören en bra metod för att sprida ut eldledarens ögon i terrängen, då ett kompani endast har en eldledningsgrupp blir eldobservatörerna desto viktigare. Eldledare är utbildad till just leda eld, han är proffset på det och arbetar i ett nät med bekämpningschefen och skjutande batterier, har betydligt coolare utrustning som ger exakta positioneringar på mål och egen position och är den som beslutar om att kalla på indirekt eld. Ytterligare skillnad mellan eldobservatör och eldledare är att eldobservatören kan BE om indirekt eld men får inte specificera typ och mängd och kan/får bara skjuta grundläggande indirekt eld då utbildningsnivån är låg. En Eldledare som har längre utbildning säger vilken typ av ammo han vill ha, brisadtyp och mängd då han är tränad att avgöra hur mycket som behövs och vilken verkan granaterna kommer ha. Så det är två olika nivåer av kunskap mellan eldobservatör och eldledare, så man har klart för sig skillnaderna mellan dom olika befattningarna.

Grafisk förklaring på hur ledningsförhållandena ligger för indirekt eld.

Förberedelser före skjutning

Positionsbestämning av observationsplats

Egen Oplats (Observationsplats) ska helst positionsbestämmas inom 25m felmarginal för att anses godkänd. Positionsbestämma en Oplats görs främst i defensiv strid eller när man förväntas understödja från en punkt en längre tid. Utöver att man alltid måste veta sin egen position så är nogrann positionsbestämmelse främst för Eldledare att tänka på då dom kan använda sin position mer avancerat än en eldobservatör.

Planering och registrering av mållägen

Tempot i indirekt eld fås i första hand genom förberedelser, och den enskilt största förberedelsen är att få mållägen antecknade (registrerade) hos skjutande enhet då det innebär att skjutande enhet redan har mycket grunddata för skjutningen. Detta målläge bör ligga antingen på platser man bedömer fienden kommer vara på, platser fienden inte får vara på samt platser som gör eldreglering lättare. Viktigt att tänka på är att inte bomba sönder både karta och skjutande enhet med massor av eldlägen, utan registrera dom klokt och använd dom senare för att skjuta på närliggande mål (Vilket vi kommer gå igenom senare hur man gör)

Exempel på registrering av målläge för eldobservatör: "EJ från AQ, registrera måluttag för indirekt eld kom" och efter det används VISSSTBOA förutom Styrka/Sysselsättning som utelämnas. För en Eldledare blir det betydligt enklare "Anteckna Mål 1010 kordinat 1234 5678, Adam 24 kom".

Litterering av mållägen styrs av förbandets stående order men gångbart är Adam 101 (A101) sedan kan det delas upp så att AQ har A100-109 och BQ har A110-119 osv. Mål som är nya benämns i regel MÅL001, MÅL002 osv.

När man registrerar måluttag är det smakligt att samtidigt tänka till på säkerhetsavståndet, dvs det avstånd det inte får finnas någon egen trupp inom utan risken finns att dom blir bekämpade av egna elden. Normalt säkerhetsavstånd för GRK är 150-200m. Ett säkert eldunderlag och trupp i skydd kan ge ett säkerhetsavstånd av 50m, men då måste alla vara bra på sitt jobb, så utgå alltid ifrån 150-200m.

Förberedelser för eldregeglering

För att underlätta eldregleringen mot registrerade mål kan man redan i förväg räkna ut justeringar mot kända punkter så har man redan riktvärden att använda istället för att behöva räkna ut det manuellt under själva eldregleringen.

lägg in en bild här som förklarar mer pedagogiskt....

Eldreglering

Även om man tycker att man har säker data när man ber om indirekt eld finns det många faktorer som gör att elden kanske inte träffar exakt där man tänkte sig eller så flyttade fienden på sig, då måste man justera elden tills den träffar rätt. Detta kallas för eldreglera och är den viktigaste beredduppgiften en eldledare eller eldobservatör har.

Elden anges anges i sida, längd och när så behövs även i höjd, eldreglering sker mot brisadernas medelträffpunkt genom träffpunktsförflyttning.

Vid träffpunktsförflyttning görs eldobservation i förhållande till en observationsriktning och en (tilltänkt) linje vinkelrätt genom målet. O-riktning anges av observatör med en nogrannhet av 25mils och gäller tills annan o-riktning anges, ny målangivning sker eller eldsignalering avslutas.

Elden regleras i meter HÖGER - VÄNSTER - HIT - BORT - UP - NED (UP och NED används främst när man skjuter luftbrisad eller höjdskillnaden mellan nedslag och mål är grova.) och man styr nedslagen ditt dom ska, inte var dom har träffat. Om man inte kan se nedslaget så anmäler man "frågetecken i sida/längd" Om nedslaget är rätt i ena längden anmäler man tex "rätt i längd, höger 50" Om båda axlarna är fel börjar man med sidläge sedan längd, tex "50 höger, bort 150" När granaterna träffar rätt anmäls "rätt i sida, rätt i längd" följd av antingen "verkanseld" eller styrningar hur mycket som ska skjutas (beroende på befattning).

Eldreglera granaten dit den ska, berätta inte var den har landat!

25m nogrannhet är godkänt för GRK och 50m för 155mm Artilleri, så lägg inte ner tid på att justera 10m hit eller dit.

Bild lånad från Anrop Tokttote

Eldledare med Vector21 med MicroDagr ansluten kan nyttja Vector21 för att få justering i sida/längd genom att markera nedslag och sedan målet, medans en eldobservatör får använda terräng och kikare för att bedöma sida/längd. Här finns det framförallt två metoder att använda sig av för att avgöra hur många meter rättningen måste ske. Bedömning från kända punkter på kartan och MAS formeln.

Känd punkt på kartan

Den här metoden är densamma som i förbereder inför skjutning, man har mätt avståndet mellan målet och en känd punkt på kartan, tex skogskanten och man vet att det är 150m från målet till skogskanten och granaten landar halvvägs mellan målet och skogskanten, då vet man att det är ca 75m rättning i sida som behövs.

MAS formeln

MAS formeln kan här användas för att räkna meter mellan nedslag och mål. Vad man måste känna till är avståndet från sig till målet (vilket redan ska vara känt!) och hur många streck det är från nedslag till målet, vilket man får räkna i sin kikare.

M = Målets bredd A = Avstånd i Km (700m är 0.7) S = Streck Formeln i sig är väldigt enkel att använda, håll för den bokstav man vill ha svar på. I det här fallet är det M, Målets bredd. Så exempel: Avstånd till målet är 1200m och granaten träffade höger om målet, vi tar kikaren och mäter 50 streck mellan nedslag och mål, med MAS formeln blir det A * S så 1,2 * 50 = 60meter vänster ska granaten.