Helikopter

Introduktions-dokument till rollen som Helikopterpilot. Revision 2.00 2018-08-13 (obliv1on)

Inledning

Detta dokument skrivet för att de som är nyfikna att starta en flygkarriär i Arma Sweden ska kunna gå igenom alla grunder utan att ha någon tränare med sig. Dokumentet kommer delas ut till alla villiga att flyga men du bör ha gått igenom det innan du kommer och vill flyga på en av våra operationer. Dokumentet utgår också ifrån att läsaren inte har någon erfarenhet med flyg inom Arma Sweden.

Chain of Command

En av de viktigaste punkterna när du flyger med ASE är vem man ska lyssna på och när man ska lyssna på dessa personer.

Som pilot ligger du under Staben, JTAC, ledningen/hq ligger i nivå med gruppcheferna. Detta säger dock inte att du inte ska lyssna på förslag som kommer ifrån bland annat vanligt infanteri eller gruppchefer, eftersom de kan ha erfarenheter inom flyget som kan hjälpa situationen. Detta gäller dock bara när det finns en högre utanför helikoptern.

Om du ska, som pilot, transportera hela plutonen under en gång och anländer på en landningszon som du med dina erfarenheter tycker är för riskabel, så är det ditt beslut som gäller om man ska byta landningszon eller inte, då du är den som innehar högst rang i helikoptern.

Under planering av en intrycks färd med helikopter ska du som pilot vara delaktig i planeringen samt efter dina erfarenheter ge förslag och feedback om du kommer klara inryckningen med tanke på hot mot helikoptern, så som Anti-Air, fientlig radar samt fientligt flyg. Med tanke på dessa faktorer ska du samt de andra som planerar komma överens om en inryckning som du som pilot kommer att klara av.

När du flyger

Under den tiden du flyger ska du flyga "säkert". Detta betyder att du ej ska flyga riskabelt för att imponera andra, visa att du kan flyga inför en högre upsatt person/ledandet inom flyget, eller skaffa ett rykte. Om du gör detta riskerar du att förstöra alla andras kväll om du kraschar helikoptern. Helt ska du flyga efter vad du vet själv att du klarar av för att ej riskera att förstöra spelkvällen för de andra deltagande. Du skall flyga anpassat efter hotet som helikoptern kan påträffa. Detta betyder att du ska följa de tre flygtillstånden:

 • Tillstånd 1: Det första tillståndet är när hotet mot helikopter består utav närkontakter så som KSP-eld, infanterield eller eld från monterad KSP. Du skall flyga tillräckligt högt för att undvika elden.

 • Tillstånd 2: Det andra tillståndet går du efter när hotet mot helikopter består utav AA med robot-system. Du skall flyga under 30 meter för att undvika låsning av robotarna (LOCK ON).

 • Tillstånd 3: Det tredje tillståndet används när uppdraget kräver att man ej blir upptäckt utav fienden.I detta tillstånd ska du flyga så lågt och fort som dina erfarenheter möjliggör.

Helikoptrar i användning

Detta är en lista över de helikoptrar som ASE normalt sett använder sig utav under spelen.

 • UH-60 Blackhawk (Hkp-16)

 • Merlin HC3 (HKP-14)

 • AH-64D Apache

 • CH-47F Chinook

 • MH-6 Littlebird

 • AH-6J Littlebird (Beväpnad)

 • CH-53E Super Stallion

 • UH-1Y Venom