Förkortningar

Ofta förekommande förkortningar under våra spel. Revision 1.02 2019-08-16 (Kingtiger45)

Förkortning

Beskrivning

BP

Battle Position - Används för CAS Rotorflyg

BV

Bandvagn

CAS

Close Air Support

CBRN

Kemisk, Biologisk, Radiologisk och Nukleär (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear)

FAP

Fordonsavlämningsplats

FI

Fiende

FPL

Flygplan

GR

Granat

GRG

Granatgevär

GRK

Granatkastare

GRT

Granattillsats

HKP

Helikopter

INF

Infanteri

IP

Initial Position - Används för CAS Spetsflyg

LB

Lastbil

LV / AAA

Luftvärn / Anti Air Artillery

LVRB / AA

Luftvärnsrobot / Anti-Air

OMLPL

Omlastningsplats

PSG

Prickskyttegevär

PSKOTT / AT

Pansarskott / Anti-Tank

PvRb

PansarvärnsRobot

RR

Radar

SJV

Sjukvårdare / Sjukvård

SOG

Särskilda Operationsgruppen

SST

Stridsställning

TG

Terräng

STRF

Stridsfordon

UFA

Utgångspunkt för Anfall

UFE

Utgångspunkt för Eldöverfall

UH

Underhåll

UP

Utgångspunkt

UPK

Utgångspunkt på Karta

ÅSA

Återsamlingsplats