Mall för 5-punkts order

Mall att skriva 5-punkts order från. Revision 1.00 18-08-2019 (Kingtiger45)

ORIENTERING

Terräng, väder och sikt

Vi befinner oss på "KARTA", klockan är xx:xx den xx/xx 20XX, norr går över kartans övre kant. Terrängen består av.... Vädret är... kommer stanna/skifta. Sikten är runt... m.

Motståndaren

Komposition, vapentyper. Vad dom har gjort, vad dom gör nu och vad dom bedömt kommer göra (MLECOA).

Egna förband

Battaljon - Kompani - Grannförband. Komposition. Vad har hänt och vad gör dom nu samt vad kommer dom göra.

Understöd

GRK, Artilleri, CAS etc.

Civila

Som påverkar vår strid/aktivitet.

Slutsatser för vår strid

Slutsatser dragna från ovanstående faktorer. Stridsavstånd, vapentyper, osv.

UPPGIFT

AQ uppgift är att inledningsvis.... därefter... slutligen i syfte att. Tid?

GENOMFÖRANDE/BESLUT

Målbild

Hur ser det ut när uppgiften är löst? terräng eller fiendefokuserad uppgift eller både och? Var befinner vi oss och i vilket skick är vi i? Samma för motståndaren.

Genomförandeidé

Hur avser chefen lösa uppgiften? Inledningsvis... därefter... slutligen.

Riktlinjer

Särskilda riktlinjer som eldstillstånd, ROE, tyst anfall etc.

ORDER

Eldledare/Pilot/Övrigt understöd

Alltid Eldledare först, han har mest planeringsbehov.

EA

EA... Inledningsvis, därefter, slutligen. Vilken särskild utrustning ska dom ta med sig? Tider?

FA

FA... Inledningsvis, därefter, slutligen. Vilken särskild utrustning ska dom ta med sig? Tider?

GA

GA... Inledningsvis, därefter, slutligen. Vilken särskild utrustning ska dom ta med sig? Tider?

HA

HA... Inledningsvis, därefter, slutligen. Vilken särskild utrustning ska dom ta med sig? Tider?

Samordning/Gränser

Vid behov.

LOGISTIK

Sjukvårdstjänst

Samlingsplats för skadade... Sjukvårdsmtrl finns... Medical vehicle/facility finns..

Ammunition

Ammuniton finns att tillgå... Återuppfyllnad?

LEDNING

Plutonchef

Leder bakom/befinner sig... Stf Bakom/befinner sig...

Samband

Långvåg AQ Ledning: 50Mhz Kortvåg AQ ledning: 100Mhz EA: 110Mhz FA: 120Mhz GA: 130Mhz HA:140Mhz

Anropsignaler

Enligt FAL, avvikelser anges här.

BILAGOR

Oleat, bilder, FARB osv.